نوامبر 25, 2020

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز …

1 min read

با تمرکز بر سوئد، این مقاله این سوال را مدنظر قرار می دهد که چگونه نرخ اتخاذ ذخایر انرژی گرمایی فصلی می تواند افزایش یابد. وضعیت فعلی وپتانسیل فناوری STES ارزیابی می شوند و مفهوم خانه غیر منفعل توضیح داده می شود. بر اساس ذخیره سازی انرژی گرمایی فصلی در آنبرگ در شمال استکهلم که برای خانه های استاندارد در سال ۲۰۰۲ / ۲۰۰۱ ساخته شد کاربرد فناوری STES و دیگر جایگزین های گرمایش متعارف هنگام ساخت برای خانه های غیر فعال به جای خانه های استاندارد مقایسه می شوند. هزینه های سالانه و سرمایه گذاری از یک دیدگاه اقتصاد رفتاری آنالیز می شود. تئوری آینده نگری و تنزیل هذلولی اذعان می کنند که عاملان اقتصادی از خطر بیزارند، تمایلات برای ارزشگذاری پایین درآمد آینده دارند و اینکه تصمیمات عاقلانه کمتری در صورت گنجاندن هزینه های اولیه بالاتر گرفته می شود. یک مقیاس کمی رضایت بخش رفتار غیر منطقی به سختی برآورد می شود و چون نتایج جایگزین های گرمایشی با آب و هوا، نگهداری، نوع ساختمان و. . . تغییر خواهند کرد لذا نتایج قابل تعمیم غیر قطعی می شود. البته شکل ۳ نشان می دهد که اگر نرخهای تنزیل در ادبیات در اینجا استفاده شوند اثر نرخ تنزیل به مجموع های قابل مقایسه با هزینه های سرمایه گذاری اضافه می گردد و بنابراین به اندازه کافی بزرگ است که بر تصمیم سرمایه گذاری تاثیر بگذارند. فناوری STES در هر منبع ذخیره سازی در صرفه جویی انرژی بزرگتر و کاهش انتشارات CO2 نقش دارد مشروط به آنکه در خانه های استاندارد استفاده شود. با وجود این مسائل تمایل و اعمال نرخهای تنزیل بالای نرخهای بازار در نتایج در جدول ۳ و ۴ نشان می دهند که فناوری ذخیره سازی انرژی گرمایی فصلی اگر با خانه های غیر منفعل استفاده شود بهتر می توانند مانع افزایش نرخهای تنزیل فردی گردند. بعلاوه STES کوچکتر برای ساختمانهای کم انرژی احتمال دسترسی محدود به سرمایه را کاهش می دهد و نمی گذارد چالش های لجستیک و ساختمان سازی به موانع بازاری تبدیل شوند.
اگر چه معایبی با STES کوچکتر وجود دارند اما از دیدگاه اقتصاد رفتاری هزینه سرمایه گذاری بهبود یافته STES هنگام ساخت برای خانه های غیر منفعل و هزینه سالانه رقابتی تر برای خانه های غیر منفعل می تواند موانع بازاری کوچکتر به وجود آورد و در نتیجه فرصتها برای انتشار فزاینده این فناوری را افزایش دهد. بدین ترتیب این مقاله نشان می دهد که تحقیق آینده علاوه بر تمرکز بر بهسازی کارایی فناوری باید بر بهسازی تطبیق فناوری STES برای ساختمانهای کم انرژی نیز تمرکز نماید. این نه تنها می تواند جایگزین های گرمایشی محیطی و اقتصادی بهتر فراهم کند بلکه به عنوان یک کاتالیزور برای نفوذ بازاری افزایش یافته STES و فناوری گرمایی خورشیدی نیز عمل کند.
جدول ۳-۲ خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور را نشان می دهد.
جدول ۳-۲: خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی

یک مطلب دیگر:
تحقيق - بکارگیری تبدیل موجک در ارائه مدلی برای پیش بینی شاخص قیمت سهام- قسمت ۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

نتایج و یافته ها سال تحقیق عنوان تحقیق نام محقق
نتایج نشان داد که در صورت استفاده از آبگرمکن خورشیدی گازهای آلاینده و نیز سوخت کاهش یافته و زمان بازگشت سرمایه اولیه به منظور جایگزینی آبگرمکن های خورشیدی را ۳۵/۲سال می باشد. ۱۹۹۹ امکان سنجی مکانی و اقتصادی استفاده از آبگرمکن خورشیدی مندیتا
نتایج نشان داد که آبگرمکن خورشیدی علیرغم هزینه اولیه زیاد، به خاطر طول عمر مفید زیاد دارای صرفه اقتصادی می باشد. ۲۰۰۶ محاسبه اقتصادی بکارگیری آبگرمکن خورشیدی وانگ و هاو
نتایج نشان می دهند که یک افزایش معنادار در تولید برق کل می تواند با سیستم های فتوولتایی یکپارچه ساختمانی BIPV واحدهای مسکن با پیکره بندیهای سایت – شکل خاص حاصل شود. بار انرژی یک ساختمان تحت تاثیر جهت و شکل آن قرار می گیرد. ۲۰۱۳ ارزیابی عرضه و تقاضای انرژی کارولین، اندرس و پائول
نتایج نشان می دهند که وقتی فناوری ذخیره سازی انرژی گرمایی فصلی در خانه های غیر منفعل اعمال می شود سرمایه گذاری رقابتی تر و هزینه های سالانه می توانند ارائه شوند. ۲۰۱۳ ساختمان های کم مصرف انرژی و ذخیره انرژی گرمایی از یک دیدگاه اقتصاد رفتاری جوهانس و ماتس