پایان نامه ارشد

c (1851)

بسمه تعالی تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه اینجانب محمد رسول شیخی زاده دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته علوم سیاسی که در تاریخ 4/02/1392 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1850)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشکده علوم انساني گروه علوم سياسي پایان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A.» عنوان: بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1848)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده علوم سیاسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته روابط بین الملل موضوع: بررسی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1847)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشکده علوم سیاسی پايان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) رشته علوم سیاسی موضوع: آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1846)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم سیاسی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته موضوع اندیشه ایران هراسی و بازتولید آن در سیاست خارجی امریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما استاد راهنما دکتر عباسعلی رهبر استاد مشاور دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1845)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده علوم سیاسی ، گروه علوم سیاسی پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A) عنوان: استراتژی نظامی برون مرزی پس از فتح خرمشهر استاد راهنما : دکتر رضا جلالی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1844)

معاونت پژوهش و فن آوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1843)

چکیده پایان نامه / رساله نام و نام خانوادگی دانشجو: مهدی آبیشماره دانشجویی: 9063836250 استاد راهنمای اول: دكتر محمد جواد رنجکشاستاد راهنمای دوم:استاد مشاور اول: دکتر احمد محقراستاد مشاور دوم:گروه آموزشی: علوم سیاسیرشته تحصیلی روابط ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1842)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دادا دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی عنوان: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران – تهران ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1841)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند ادامه مطلب…

By 92, ago