پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1773)

2-4-4-1-3- مایرون وینر682-4-5- رویکرد استفاده و خشنودی702-4-5-1- نظریه استفاده و رضامندی 742-4-5-2- الگوی استفاده و تاثیر752-4-5-3- نظریه مصرف ارتباط جمعی در مدل وینداهال :762-4-6- گابریل آلموند802-5- چارچوب نظری 822-6- مدل تحقیق 842-7- فرضیات تحقیق 84فصل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (1770)

2-2) طب و طبابت در ایران باستان202-3) طب در اسلام282-4) اصول طب و بهداشت در دین اسلام و روایت معصومین302-5) طب درجهان31بخش دوم:مبانی نظری پژوهش352-6) نظریه کارکردگرایی352-7) کارکردگرایی ساختاری362-8) نظریه تکاملگرایی372-9) محیط شناسی فرهنگی382-10) کنش ادامه مطلب…

By 92, ago