پایان نامه ارشد

c (1852)

دانشکده علوم اداری واقتصادی گروه علوم سیاسی عنوان پایان نامه: بررسي تطبيقي شاخصه‌هاي دولت حقوقي و دولت منتظم در روزنامة قانون و كاوه نگارش: سميرا جوانمرد ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1853)

دانشکده علوم انسانی گروه علوم سیاسی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه افلاطون و مطهری استاد راهنما: دکتر محمدعلی توانا استاد مشاور: دکتر امیر روشن پژوهش و نگارش: محمدصادق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1854)

بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبكه يك و مشاركت سياسي ( مورد مطالعه :دانشجويان تهران شرق ) مقدمه امروزه مشارکت سیاسی به عنوان مهمترین شاخص توسعه سیاسی ملّت‏ها به امری گریز ناپذیر تبدیل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1843)

چکیده پایان نامه / رساله نام و نام خانوادگی دانشجو: مهدی آبیشماره دانشجویی: 9063836250 استاد راهنمای اول: دكتر محمد جواد رنجکشاستاد راهنمای دوم:استاد مشاور اول: دکتر احمد محقراستاد مشاور دوم:گروه آموزشی: علوم سیاسیرشته تحصیلی روابط ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1855)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشکده حقوق و علوم سياسي گروه علوم سياسي پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: علوم سياسي عنوان: بررسي سيره سياسي امام رضا(ع) از منظر فقه سياسي شيعه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1844)

معاونت پژوهش و فن آوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1856)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشکده علوم سیاسی پايان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) رشته روابط بين الملل موضوع: بررسی علت های پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1822)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاقی پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1834)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم تربیتی رساله جهت اخذ درجه دکترای تخصصی رشته مدیریت آموزشی عنوان: مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي به منظور نیل به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1824)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش”تحول” عنوان: تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو استاد راهنما: دکتر پروانه گلرد استاد مشاور: دکتر ماندان مومنی ادامه مطلب…

By 92, ago