پایان نامه ارشد

c (1835)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ملایر دانشکده علوم انسانی- گروه علوم تربیتی پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش(گرايش تعلیم و تربیت اسلامی) مطالعه تطبيقي ديدگاه سنت گرايان و پساساختارگرايان در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1825)

بِسمِ اَللهِ اَلرََّحمنِ اَلرََّحیم اَلَم نَشرَح لَکَ صَدرَک (1) آیا ما به تو شرح صدر عطا نکردیم؟ وَ وَضَعنا عَنکَ وِزرَک (2) و بار سنگین را از تو دور داشتیم. اَلَّذی اَنقَضَ ظَهرَک (3) آن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1836)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ملایر دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) مطالعۀ نقش آموزش پیشدبستانی در تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1826)

تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی بر اساس مهارت های فراشناخت چکیده هدف کلی پژوهش تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی بر اساس ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1838)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا…آملی دانشکده فنی مهندسی گروه مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) عنوان : مکانیابی ایستگاههای کمک رسانی و تخصیص صحیح نیروی امداد برای واکنش در زمان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1827)

دانشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش موضوع: تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1839)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشکده روان شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش عمومی عنوان نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1828)

تشریح کامل مفاهیم سرمایه فکری و مزیت رقابتی فصل اول کلیات پژوهش 1-1- مقدمه امروزه دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، نیروی کار، ماشین آلات و . . . از ارجحیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1840)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مدیریت ( MA ) گرایش : مدیریت آموزشی عنوان: نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک استادراهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1829)

گروه علوم تربیتی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشنا سی ارشد رشته مدیریت آموزشی عنوان: خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی آن از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت ادامه مطلب…

By 92, ago