اکتبر 24, 2020
1 min read

۳-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد................................................................................................................۶۲۴-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث....................................................................................................................................۶۲ب‌- حقوق پیمانکار................................................................................................................................................................................۶۳۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد........................................................................................................................................................۶۳۲-دریافت...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.