نوامبر 27, 2020

الکترونیک

1 min read

باورها یاعقاید هنجاریهنجارهای ذهنی(بازی،۲۰۱۲؛ ۱۸۷-۲۰۱). ۲-۱۹-۵- تئوری انتشار نوآوریها: اورت ام راجرز در سال ۱۹۶۲ تئوری انتشار نوآوریها را ارائه نمود....

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.