ژانویه 23, 2021

مقاله دانشگاهی – بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور …

1 min read

حداکثر۸۵ درصد مبلغ قرارداد تجاری/ پروفرما و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می‌گردد) مشمول تسهیلات فاینانس قرار می‌گیرد.
روش پرداخت:
به طور معمول ابزار پرداخت، اعتبار اسناد[۴۴] بوده و نحوه پرداخت به شرح ذیل می‌باشد:
۱۵ درصد مبلغ اعتباراسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت توسط مجری طرح پرداخت می‌گردد.
۸۵ درصد مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس پرداخت می‌گردد.
دوره استفاده از تسهیلات:
دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی براساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری باتوجه به خط مشی سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی[۴۵] تعیین می‌گردد.
دوره بازپرداخت:
تعداد و توالی اقساط: بین ۱۰ تا ۱۷ قسط متوالی ۶ ماهه می‌باشد. لذا دوره مذکور بین ۵ تا ۵/۸ سال براساس قرارداد و نوع تجهیزات و خدمات مورد نظر تعیین خواهد شد.
سررسید اولین قسط: ۶ ماه پس از شروع دوره بازپرداخت می‌باشد که باتوجه به مفاد قراردادهای تأمین مالی تعیین می‌گردد.

۲-۱-۲) مطالعات مالی طرح

بررسی پیرامون عملی‌بودن یک پروژه سرمایه‌گذاری جنبه‌های زیر را شامل می‌شود:
 
تجزیه و تحلیل بازار
تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل مالی
تجزیه و تحلیل اقتصادی
تجزیه و تحلیل حساسیت
تجزیه و تحلیل سازمان و مدیریت
تجزیه و تحلیل ایدئولوژیکی
بازرسی و ارزشیابی
در زمینه تجزیه و تحلیل مالی ، جنبه‌های لازم را می‌توان تحت سرفصل‌های زیر معرفی کرد:
برآورد هزینه‌های پروژه
برآورد درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
منابع تأمین مالی
اهرم مالی
نقطه سربه‌سر
ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری
از مهمترین مسائل مطرح در تجزیه و تحلیل اجرای یک طرح منابع تأمین مالی آن می‌باشد.
گزارش توجیهی طرح باید نشان دهنده منابع ممکن وجوه لازم برای تأمین مالی تحصیل دارائی‌های‌جاری و ثابت باشد. بعضی از منابع قابل دسترس عبارتند از:
 
بانک‌های تجاری و مؤسسه‌های اعتباری
صندوق‌های بیمه وبازنشستگی
سپرده‌های اعضاء مردم
حقوق صاحبان سهام/ حق مالکیت
روش‌های عمده‌ای که برای ارزیابی طرح های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد ، به طورکلی، دو گروه هستند و هر گروه بر جنبه خاصی تاکید داشته و نتایج مختلفی را پیشنهاد می‌کند. اختلاف اساسی این دو عبارتند از تنزیل شدن و تنزیل نشدن جریانات نقدی حاصل از پروژه.
 
وام‌های شرطی از نهادهای مالی
اسناد بدهی و اوراق قرضه (مشارکت)
اعتبارهای خودجوش بدون بهره ، شامل : اعتبارهای تحصیل شده از عرضه‌کنندگان و فروشندگان، سپرده‌های ایجاد‌شده به وسیله مشتریان ، صورتحساب‌های پرداختنی و مانند آن‌ها اگر برای تحصیل دارائی‌ها یا جهت خرید مواد خام و غیره ، وجوه با ارز خارجی باشد باید همه آن‌ها به روشنی نشان داده شوند.
اطلاعات و مستندات تکمیلی و تفصیلی و ویژه هر طرح را تهیه و در اختیار مجریان و تصمیم گیرندگان قرار می‌دهد.
مهم‌ترین نکته چگونگی استفاده از این اطلاعات و اهمّیت آن در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. به‌‌طوری‌که برای اجرای یک طرح توسعه نیروگاه برق‌آبی دو حالت ممکن می‌تواند وجود داشته باشد :
الف) کلیه نیازهای مالی طرح از محل بودجه عمومی‌دولت در اختیار دستگاه اجرایی قرار گیرد و تعهّداتی برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام ‌شده تعیین نگردد.
ب) نیازهای مالی طرح از منابع مختلف تأمین شود و سرمایه‌گذاری‌ها تحت شرایطی که منابع مختلف تأمین اعتبار تصریح کند، بازپرداخت شوند.
برنامه‌ریزی مالی طرح درحالت اول بسیار اجمالی و عمدتاً شامل تهیه جریان نقدی سرمایه‌گذاری برای مطالعه و اجراء برحسب سال‌های مختلف است. این نوع برنامه‌ریزی نیاز به مطالعات مستقل یا ویژه‌ای ندارد.
برنامه‌ریزی مالی در حالت دوم بسیار گسترده وپیچیده‌تر از حالت اول و از طریق بررسی منابع مختلف تأمین اعتبار وتوانایی یاتمایل به پرداخت یا تأمین سرمایه‌گذاری توسط گروه‌های ذینفع انجام می‌شود. این اقدام نیاز به بررسی‌ها تحلیل‌ها و داوری‌های گسترده‌تر و پیچیده‌تری دارد تا شواهد و مستنداتی را از نظر چگونگی و تضمین تأمین منابع و انجام تعهّدات مالی درزمآن‌های مشخص دردوره اجراء و بهره‌برداری از طرح فراهم نماید ،پس منظور از مطالعات مالی اینگونه بررسی‌ها و تحلیل‌ها است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.