ژانویه 28, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ …

1 min read

توانایی در جمع‌آوری درآمدها و اعمال نرخ‌گذاری و اختیارات مرتبط با نرخ‌ها و تعرفه‌ها
برنامه‌های کمک‌های مالی

۳-۲-۲) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری:

یکی از عوامل موثر درافزایش منابع مالی یک طرح ، ظرفیت أخذ وام آن است . این ظرفیت خود از عوامل مختلفی متأثر است، که این عوامل در نمودار شماره (۵) ارائه شده است.
تحلیل سرمایه‌گذاری از دیدگاه مالی ، برای هر یک از طرف‌های شرکت کننده در طرح اهمّیت دارد و ابزار بسیار مؤثری برای ارزیابی آثار مالی ، انگیزه‌ها و کارآیی ‌مالی به‌شمار می‌آید.در تحلیل سرمایه‌گذاری براساس تحلیل بودجه یک طرح نیروگاهی یا واحد بهره‌برداری نمونه انجام می‌شود. برای این اقدام ، با بررسی نظام‌های بهره‌برداری در محدوده طرح و طبقه بندی آن‌ها ، از هر الگوی بهره‌برداری ، تعدادی نمونه انتخاب و با بررسی صحرایی ، مشاهدات و تکمیل پرسشنامه ، اطلاعات لازم تهیه و بودجه‌ها یا حساب‌های جداگانه در طول زمان در شرایط بدون اجرای طرح و با اجرای طرح تهیه (پیش‌بینی) می‌شود .
نمودار شماره (۵) – عوامل موثر و مهم قابل بررسی در تعیین ظرفیت استقراض[۴۷] [۴۸]
ظرفیت وام گیری
عوامل و شرایط عمومی‌و ویژه موثر
وضعیت بدهی‌ها ، شرایط اقتصادی و پولی و سیاست‌های موسسات اعتباری
تقاضای موثر
ظرفیت باز پرداخت
توانایی یا تمایل به پرداخت
اختیارات وضع عوارض

۴-۲-۲ ) تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها:

طرح‌های توسعه نیروگاهی، معمولاً دارای هدف‌های مختلفی می‌باشند و گروه‌ها و تشکیلات متعددی عهده دار یا بهره‌بردار از این گونه از پروژه‌ها هستند.

۵-۲-۲) باز پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها:

از طریق اعمال سیاست‌های باز پس‌گیری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده ، دولت می‌تواند پول سرمایه‌گذاری شده را دوباره باز پس‌بگیرد و آن را برای بازپرداخت وام‌های اخذ شده و یا جبران استهلاک و فرسودگی تأسیسات و احیاناً طرح های دیگری که به سایر افراد جامعه فایده می‌رسانند سرمایه‌گذاری کند. در صورتیکه این سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط دولت بازپس گرفته نشود ، قسمتی از فواید طرح که عاید افراد استفاده کننده از آن طرح بخصوص می‌شود به منزله یارانه پرداخت شده به آن ها از منابع‌عمومی ‌می‌باشد.
به نظر برخی از صاحبنظران و متخصصان علم مالی ، هسته اصلی مطالعات مالی ، بررسی چگونگی بازپرداخت سرمایه‌گذاری است و فرآیندهای اصلی در این مطالعات عبارتند از :
پیش‌بینی سرمایه‌گذاری دوره اجراء و هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری
پیش‌بینی مشارکت مصرف کنندگان
تعرفه‌ها و نرخ‌ها
چگونگی اعمال نرخ و مدیریت مالی
نمودار شماره (۶): نمودار نگرش باز پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها و ترتیب زمانی عناصر کلیدی کار[۴۹]
چیستی ؟
برآورد هزینه‌های طرح
پیش‌بینی مشارکت متقاضیان و بهره‌برداران
از چه کسانی؟
تعرفه و نرخ گذاری برق
نحوه اعمال نرخ و مدیریت مالی
چه زمانی؟
چگونه ؟

۳-۲ ) تأمین منابع مالی :

۱-۳-۲)معرفی روش‌های مناسب جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای:( قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – مدیریت طرح‌های عمرانی [۵۰]

باتوجه به اینکه منابع‌عمومی‌دولت بسیار محدود می‌باشد و همچنین منابع داخلی نیز بستگی به فروش انرژی داشته ومحدود می‌باشد و همچنین فروش اوراق‌مشارکت که ، هزینه سود آن بار مالی بسیاری برای دستگاه های اجرایی داشته و بهای تمام شده طرح‌ها را افزایش می‌دهد ، با استفاده از تجارب کشورهای دیگر و همچنین در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی روش‌های تأمین منابع زیر پیشنهاد می‌گردد:

قراردادهای نوین مهندسی[۵۱]

تأمین اعتبار مورد نیاز طرح های بزرگ ملی ، بستر‌سازی برای جذب سرمایه‌های بزرگ داخلی و خارجی و همچنین سبک‌سازی تعهّدات دولتی در سرمایه‌گذاری طرح های بزرگ سبب گردیده است تا با توجه به نوع وشیوه تأمین اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ قراردادهای نوین مهندسی با اشکال مختلف در کشورها و از جمله کشور ایران تعریف و رسمیّت بین‌المللی بیابد. در این قسمت چند نمونه از این قراردادها که بیشتر مطرح می‌باشند مختصرا توضیح داده می‌شود.

الف- قرارداد احداث ، بهره‌برداری ، انتقال (ساخت– بهره برداری– واگذاری)[۵۲] :

قرارداد احداث ، بهره‌برداری ، انتقال ، یکی از جدیدترین قراردادهای تأمین مالی می‌باشد که از اوایل دهه ۱۳۸۰ میلادی یعنی هنگامی‌که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت به رسانه‌های ملی راه یافت. این تکنیک به‌ویژه در مورد تاسیسات زیربنایی به‌تدریج توسعه یافت. به‌‌طوری‌که هم اکنون این روش در کشورهای در حال توسعه مقبولیت زیادی یافته است. در این روش ساخت‌و بهره‌برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی که اصطلاحاً شرکت پروژه نام می‌گیرد، انجام می‌شود و انتقال پروژه به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم، تحقق می‌یابد.
در فرآیند اجرای طرح (ساخت– بهره برداری– واگذاری) [۵۳] بعد از درخواست رسمی‌کارفرما یا عوامل او برای توسعه و احداث پروژه‌ای به این روش ، ابتدا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به مطالعه و بررسی اسناد مناقصه وامکان سنجی اجرای پروژه و ارائه پیشنهاد جهت شرکت در مناقصه می‌پردازند.
در مرحله بعد از مناقصه و انجام مذاکرات اولیه و پس از حصول اطمینان نسبی از ثمر رسیدن آن ، سرمایه‌گذاران برگزیده شده برای انجام پروژه یک شرکت (با مسئولیت محدود ) به عنوان “شرکت پروژه” تاسیس می‌نمایند . این شرکت که در واقع صاحب امتیاز پروژه (ساخت– بهره برداری– واگذاری) محسوب می‌شود، با سرمایه متولیان تشکیل می‌گردد. این سرمایه معمولا ۲۰ تا۳۰ درصد سرمایه لازم برای توسعه پروژه خواهد بود. شرکت پروژه به منظور تأمین بقیه سرمایه ، اقدام به منعقد کردن پیمآن‌های مالی با بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر که علاقمند به اعطای وام در این زمینه می‌باشند می‌نماید. عقد موافقتنامه‌های لازم با کارفرما ، پیمانکار اجرایی ، شرکت بهره‌بردار و مؤسسات مالی نیز از اهم وظایف شرکت پروژه می‌باشد . این شرکت معمولا با عوامل کارفرما برای فروش و بهره‌برداری از محصول موافقتنامه‌ای بر مبنای تحویل با شرایط بردار یا بپرداز[۵۴] یا دیگر شرایطی که وی را در مقابل خطرات ناشی از کاهش تقاضای محصول و در نتیجه عدم کسب درآمد مصون بدارد امضاء می‌نماید . در شرایط بردار یا بپرداز حتی موقعی که محصول را لازم نداشته واز آن استفاده نمی‌کند هم باید حدود ۸۰% یا بیشتر از قیمت محصول را بپردازد . این پرداخت به منظور جبران سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای پروژه انجام می‌شود.
قابل ذکر می‌باشد که کارفرما بازپرداخت هیچ وامی‌از طرف سرمایه‌گذاران یا متولیان پروژه را تضمین نمی‌کند و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم نیز از بودجه دولتی نمی‌باشد، بنابراین فشار ناشی از استقراض کاهش می‌یابد وعلاوه بر آن ریسک‌های مربوط به ساخت و تکنولوژی‌های جدید به‌کار‌برده شده نیز به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود. همچنین دولت یا کارفرما علاوه برموارد فوق در زمان ساخت پروژه و همچنین در زمان بهره‌برداری پروژه توسط شرکت خصوصی منافع بسیاری از تجربه های بخش خصوصی را بدست می‌آورد.
به‌طور خلاصه مراحل انجام (ساخت– بهره برداری– واگذاری) [۵۵] به صورت زیر می‌باشد:
تشکیل شرکت پروژه به صورت خصوصی با مسئولیت محدود توسط مجریان پروژه
تنظیم یک سند مالی جهت جمع‌آوری منابع مالی از طریق استقراض، اوراق قرضه و تعهّد تأمین منابع مالی
فروش سهام شرکت پروژه
شرکت پروژه خریدار ، مالک و بهره‌بردار واحد مربوطه مثل نیروگاه خواهند بود.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.