ژانویه 19, 2021

بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر …

1 min read

آکر، دیوید (۱۳۸۶)”مدیریت استراتژیک بازار” ترجمه حسین صفرزاده؛ و علی اکبر فرهنگی، تهران، انتشارات پویش.
ابراهیمی، عبدالحمید، خیری، بهرام، نیارکی، سمیه یادگاری نیارکی، ۱۳۸۷، “ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف‌کننده”، مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره ۷٫
اختری، نیکی (۱۳۸۸)، «بررسی رابطه‌ی استفاده از کارت اعتباری با وفاداری مشتریان بانک سامان در شهر تهران»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
اسماعیل پور، حسن(۱۳۸۴)” مبانی مدیریت بازاریابی”، تهران، انتشارات نگاه دانش
اعرابی، سیدمحمد و ورزشکار، محسن (۱۳۸۲)، «بررسی عوامل مؤثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علامه طباطبایی، مطالعات مدیریت، شماره ۴۶، صص. ۲۷-۱٫
ایران‌نژادپاریزی، م. (۱۳۸۸). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: چاپ چهارم، انتشارات مدیران.
بامنی مقدم، محمد، حیدرزاده، کامبیز، مهرزادی، حامد، ۱۳۹۰، بررسی اهمیت ارزش ویژه برند نام و نشان تجاری در دستیابی به مشتریان وفادار برای توبیدکنندگان مشاین آلات صنایع غذایی و آشامیدنی ایران، مجله پژوهش های مدیریت، شماره ۸۸٫
بلوریان تهرانی، محمد، (۱۳۸۵)، طراحی استراتژی، برنامه ریزی و مهارت‌های فروش، تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ سوم.
به‌آبادی، فرشاد، ۱۳۸۸، “راز پرواز نام‌های تجاری”، نشر کارآفرین برتر، تهران، چاپ اول.
پایندانی، ج، ۱۳۸۶، مشتری ثروت پنهان، انتشارات نیکو روش
تمپورال.پائول(۱۳۸۲)”علایم تجاری در آسیا”،ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، تهران، انتشارات امیر کبیر.
جاویدانی، مسعود (۱۳۹۰)، «ارزیابی مدل مؤثر بر وفاداری کارکنان به شناسه‌ی سازمان با رویکرد مدل سرمایه‌گذاری»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.
جلال‌زاده، سیدرضا (۱۳۸۵)، «بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به مارک تجاری خاص محصولات صنایع غذایی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.
جوانمرد، حبیب الله، سلطان زاده، علی اکبر(۱۳۸۸)” بررسی ویژگی‌های برند اینترنتی و وب سایت‌ها و تأثیر آن بر اعتماد به برند و وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت)” فصل نامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره چهاردهم، شماره۵۳، ص۲۲۵-۲۵۶٫
حاج‌کریمی، عباسعلی. مکی‌زاده، وحید. جمالیه‌بسطامی، بهتاش. (۱۳۸۸). بررسی ارتباط کیفیت مواجهه خدمت و وفاداری مشتریان در سازمانهای خدماتی تجاری، چشم‌انداز مدیریت، شماره۳۲، صص۴۷ـ۲۹٫
حافظ‌نیا، م.ر. (۱۳۸۴)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: چاپ یازدهم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
حقیقی، محمد. مقیمی، سیدمحمد. کیماسی، مسعود. (۱۳۸۲)، وفاداری خدمت: اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت‌مندی مشتری، دانش مدیریت، شماره‌های۶۰و۶۱، صص۷۲ـ۵۷٫
حمیدی‌زاده، محمدرضا، حاج‌کریمی، عباس‌علی، بابایی‌زگلیکی، محمدعلی و طباطبایی‌نسب، سیدمحمد (۱۳۸۸)، «طراحی و تبیین مدل فرآیندی وفاداری مشتریان؛ مورد پژوهی: بانک‌های خصوصی»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال اول شماره ۲، صص. ۱۷۰-۱۳۳٫
حیدرزاده، کامبیز، ۱۳۸۵، “بررسی ارتباطات بین فردی و تاثیر آن بر رضایت و وفاداری مشتری به ارائه‌کننده خدمت”، مجله مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، سال سوم، شماره چهار، صص ۱-۱۴٫
خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۷، “روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی”، مرکز تحقیقات علمی، چاپ اول، تهران، ص۸۷٫
خراسانی، افسانه (۱۳۹۰)، «بررسی میزان تأثیر نام و نشان تجاری در وفاداری مشتریان مؤسسات خدمات آموزشی»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
دانایی‌فرد، ح. الوانی، س.م. و آذر، ع. (۱۳۹۱)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، انتشارات صفار، چاپ ششم.
درستی، علی (۱۳۹۰)، «بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران‌داری»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
دیواندری، علی. و دلخواه، جلیل. (۱۳۸۴)، «تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایت‌مندی مشتریان در صنعت بانکداری و اندازه گیری رضایت‌مندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن»، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره ۳۷، ص ۱۸۵-۲۲۳٫
رحمانی، پانته‌آ (۱۳۸۷)، «شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان خدمات رادیولوژی در محدوده‌ی تهران بزرگ»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران.
رحیم‌نیا، ف. و فاطمی، س.ز. (۱۳۹۱). بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل‌های ۵ ستاره مشهد، فصلنامه‌ی علمی‌پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی ۴، صص۹۲ـ۷۳٫
رضایی، محمود (۱۳۸۸)، «بررسی تأثیر ارتباطات بین‌فردی بر رضایت و وفاداری مشتریان (والدین دانش‌آموزان) در مدارس غیرانتفاعی دوره دبیرستان در کلان‌شهر تهران»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
رنجبران، بهرام و براری، مجتبی (۱۳۸۸)، «تأثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه‌ی بانک دولتی و خصوصی»، مدیریت بازرگانی، دوره ۱ شماره ۲، صص.۱۰۰-۸۳٫
روستا، احمد داور ونوس، دکتر عبدالحمید ابراهیمی، ۱۳۸۴، مدیریت بازاریابی، چاپ نهم، قم، انتشارات سمت.
روستا، احمد داور ونوس، دکتر عبدالحمید ابراهیمی، ۱۳۸۸، مدیریت بازاریابی، چاپ نهم، قم، انتشارات سمت.
ساکی پور، آذین (۱۳۸۹)، «بررسی تأثیر کیفیت خدمات اسکای گیفت بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان شرکت»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
سالاری، غ. منافع و هزینه های مشتری، مجله تدبیر، ۱۳۸۳، شماره ۱۵۰، ۵۱-۴۹
ستوده، فیروزه (۱۳۸۹)، «شناسایی و بررسی عوامل اثرگذار بر مدل چهار مرحله‌ای وفاداری در بخش بانکداری (مطالعه موردی مشتریان بانک رفاه)»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
سکاران، ا. (۱۳۹۰). روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمد شیرازی، تهران، چاپ هشتم، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
سید جوادین، سید رضا، شمس، راحیل، ۱۳۸۶، “عوامل تعیین کننده ی ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان”، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، ص ۲۱٫
سیدجوادین، س.ر. امینی، ع. و امینی، ز. (۱۳۸۹). ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره۳، پیاپی۳۶، صص۷۳ـ۵۷٫
سیدجوادین، سیدرضا، خانلری، امیر و استیری، مهرداد (۱۳۸۹)، «مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی»، المپیک، شماره ۴ پیایی ۵۲، صص.۵۴-۴۱٫
سیفی‌ساربانقلی، سارا (۱۳۸۹)، «بررسی تأثیر رعایت اصول اخلاق و رفتار حرفه‌ای کارکنان بر وفاداری مشتریان بانک‌ها (یک بانک دولتی منتخب در شهر تهران)»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.