ژانویه 15, 2021

بررسی سوالات سینماتیک کنکور

1 min read

 

در سوالات سینماتیک کنکور فاصله نشان دهنده میزان حرکت از نظر “طول” مسیر است که توسط یک جسم پوشانده شده است در حین حرکت آن. اصطلاحات “فاصله” و “فاصله طی شده” به جای یکدیگر برای نشان دادن استفاده می شوند طول یکسانی در طول مسیر حرکت و اصطلاحاتی معادل در نظر گرفته می شوند موقعیت های اولیه و ناحیه جسم فقط نقاط اندازه گیری شروع و پایان هستند و برای تعیین فاصله کافی نیستند. در سوالات سینماتیک کنکور باید درک شود که فاصله با طول پوشیده شده اندازه گیری می شود ، که ممکن است لزوما در امتداد آن نباشد خط مستقیم که به موقعیت های اولیه و نهایی می پیوندد. مسیر حرکت بین دو موقعیت مهم است ملاحظه برای تعیین فاصله. یکی از مسیرهای بین دو نقطه کوتاهترین مسیر است که ممکن است باشد یا ممکن است در حین حرکت دنبال نشود. موقعیت ، عنصر اساسی است که برای توصیف حرکت استفاده می شود. خواص مقیاسی حرکت مانند فاصله و سرعت از نظر موقعیت به عنوان تابعی از زمان بیان می شوند. با گذشت زمان ، موقعیت های حرکت مسیری را دنبال کنید که به عنوان مسیر حرکت شناخته می شود. در اینجا باید تأکید شود که مسیر حرکت است (مسیر حرکت) منحصر به یک چارچوب مرجع است و شرح حرکت نیز همین طور است.

برای روشن کردن موضوع سوالات سینماتیک کنکور ، در نظر بگیریم که شخصی در حال حرکت با قطار است که با آن حرکت می کند سرعت v در امتداد یک مسیر مستقیم. در یک لحظه خاص ، فرد یک سنگریزه کوچک را آزاد می کند. سنگریزه همانطور که توسط شخص دیده می شود در امتداد عمودی به زمین می افتد. جابجایی اندازه گیری تغییر موقعیت ذره در حرکت است. بزرگی و جهت آن با طول و جهت خط مستقیم که به موقعیتهای اولیه و نهائی ذره می پیوندد اندازه گیری می شوند. بدیهی است که طول خط مستقیم بین موقعیت ها کمترین فاصله بین نقاط است. جابجایی جابجایی برداری است که از موقعیت اولیه تا نال ذره در حرکت در طول حرکت می کند یک فاصله از نظر فیزیکی ، جابجایی معنی کمترین فاصله به علاوه جهت را نشان می دهد حرکت بین دو لحظه زمانی یا دو موقعیت مربوطه. موقعیت های اولیه و خالص نقطه جسم تنها عامل مهم برای اندازه گیری اندازه جابجایی است. مسیر واقعی بین دو موقعیت از نظر جابجایی نتیجه ای ندارد.

کمیت جابجایی در سوالات سینماتیک کنکور با طول خط مستقیم که به دو انتهای حرکت می پیوندد اندازه گیری می شود. اگر در انتهای حرکت تغییری در موقعیت ایجاد نشود ، تغییر مکان صفر است. برای نشان دادن مفهوم اساسی جابجایی ، اجازه دهید حرکت ذره ای از آن را در نظر بگیریم A تا B تا C. بردار جابجایی توسط بردار AC و اندازه آن با طول AC هنگامی که حرکت آغاز شد ، میزان جابجایی ممکن است افزایش یا کاهش یابد (در یک سرعت آهسته ، سریع یا ثابت اگر شی به موقعیت اولیه خود برگردد ، ممکن است حتی صفر باشد. از آنجا که یک بدن تحت حرکت می تواند بگیرد در هر مسیر دلخواه ، همیشه ممکن است که نقطه انتهایی حرکت نزدیک شود یا دورتر شود دور از نقطه اولیه بنابراین ، جابجایی ، بر خلاف فاصله ، ممکن است از یک سطح مشخص کاهش یابد. برای درک تغییرات در جابجایی همراه با پیشرفت حرکت ، بگذارید مورد دیگری را در نظر بگیریم مثالی از حرکت ذره ای در امتداد مسیر مستطیل شکل از A به B به C به D به A. اندازه از جابجایی ، نشان داده شده توسط بردارهای نقطه ای ، در حال حرکت از A به B به C. در حال افزایش است وقتی ذره از C به D به A منتقل می شود ، جابجایی کاهش می یابد و در نهایت برابر است با صفر ، ذره به A برمی گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.