ژانویه 26, 2021

منابع مقالات علمی : بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی …

1 min read

در هزینه‌یابی واقعی، کلیه عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده محصول شامل هزینه‌هایی است که به طور واقعی انجام شده‌اند ولی در هزینه‌یابی نرمال، از عوامل قیمت تمام شده محصول ، هزینه‌های مواد مستقیم وکار مستقیم واقعی بوده ولی سربار کارخانه بصورت برآورده شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هزینه‌های استاندارد با استفاده از استانداردهای مواد مستقیم، کار مستقیم و سربار کارخانه قبل از شروع سال مالی ، قیمت تمام شده محصول محاسبه و تعیین می‌گردد.
۲-۴-۵- هزینه‌های واقعی سربار کارخانه
هزینه‌های واقعی سربار کارخانه بصورت روزانه یا دوره‌ای انجام و ثبت می‌گردد برای کنترل هزینه‌های سربار کارخانه، در دفتر کل از حساب کنترل سربار کارخانه استفاده می‌شود حساب کنترل سربار کارخانه دارای معین برای هر نوع عامل هزینه مانند استهلاک ، سوخت و روشنایی می‌باشد مانده حساب کنترل سرباره کارخانه یابد به جمع مانده معین‌های آن مساوی باشد اصولاً در شرکتهای تولیدی برای ثبت هزینه‌های واقعی سربار کارخانه از کار هزینه سرابر کارخانه استفاده می‌کنند و برای هر دایره (تولیدی و خدماتی) کارت هزینه سربار کارخانه جداگانه‌ای نگهداری می‌شود کارت هزینه سربار کارخانه معین حساب کنترل سربار کارخانه می‌باشد.
۲-۵- پیشینه پژوهش
در این بخش به پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه پرداخته می شودئ.
اولین پژوهش توسط محمد ساتکین در سازمان انرژی های نو ایران انجام شده با عنوان تحلیل اقتصادی اجتماعی بکارگیری انرژی خورشیدی در تأمین آبگرم مصرفی خانواده های ۴ الی ۵ نفره در ایران که در این تحلیل با لحاظ نمودن دو پارامتر سودآور در پروژ ه های خورشیدی (عدم آلودگی محیط زیست و صادرات انرژی حاصل از عدم بکارگیری سوختهای فسیلی ) به منظور توجیه اقتصادی سرمای ه گذاری کلان، در سیستم آبگرمکن خورشیدی ارائه می گردد. در توجیه اقتصادی مذکور با جمع ارزش دلاری دو پارامتر فوق، درآمد طرح محاسبه شده و با تعیین سرمایه گذاری اولیه لازم جهت اجرای طرح، دوره بازگشت سرمایه آن برای بهره برداری خانواده های ۴ الی ۵ نفره ایرانی تعیین گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد برای تأمین آبگرم مصرفی سالانه منازل مسکونی در کشور:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  1. بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف می گردد.
  2. ۱۵۰۰۰۰ تن Sox 83600 تن NOx و ۴۴۳۰۰۰ تن Cox آلودگی تولید می کند
  3. ۱۵/۶۸۵ میلیون دلار به منظور رفع آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوختهای فسیلی هزینه می گردد
  4. دلار درآمد ناشی از صادرات سوختی که از بابت تأمین آبگرم، به مصرف می رسد محروم می گردیم
  5. دلار در سال زیان ارزی به کشور تحمیل می شود.

پژوهش دوم توسط فریده عتابی، عبدالرزاق کعبی نژادیان و المیرا موسی زاده نمینی با عنوان آنالیز فنی، اقتصادی و زیست محیطی استفاده از سیستمهای آبگرمکن خورشیدی در ساختمانهای مسکونی در این پژوهش با توجه به مشخصات جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران، مشخصات یک نمونه ساختمان مسکونی ۸ واحدی و میزان تقاضای گازطبیعی و آبگرم مصرفی ساختمان مورد نظر، دو سناریو با در نظر گرفتن نرخ داخلی و جهانی الکتریسیته و گازطبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی A یک سیستم آبگرمکن خورشیدی چرخش اجباری برای تأمین آبگرم مورد نیاز با نرخ داخلی الکتریسیته و گاز طبیعی و در سناریوی B همان سیستم با نرخ جهانی الکتریسیته و گازطبیعی با استفاده از نرم افزار RETScreen مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در سناریو های A. B سهم آبگرمکن خورشیدی د ر تأمین انرژی مورد نیاز جهت گرمایش آب ۵۳% می باشد. میزان صرفه جویی گاز طبیعی ، مقدار کل هزینه سرمایه گذاری ۷۸۹۸دلار و میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای yrمی باشد. در سناریوی A میزان کاهش هزینه خسار ت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای دلار و دوره بازگشت سرمایه /yr 9/16 می باشد. در سناریوی B میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای دلار و دوره بازگشت سرمایه /yr 6/3 می باشد. بنابراین استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی با در نظر گرفتن قیمت الکتریسیته و گاز طبیعی در سطح جهانی، توجیه اقتصادی دارد.
ساتکین ( ۱۳۸۰ ) به تحلیل اقتصادی- اجتماعی بکارگیری انرژی خورشیدی در تأمین آب گرم مصرفی خانواده های۴الی ۵ نفره به منظور توجیه اقتصادی سرمایه گذاری کلان، در سیستم آبگرمکن خورشیدی در ایران پرداخت. ایشان میزان مصرف انرژی و آلایندگی حاصل از روش های سنتی را تعیین و دوره بازگشت سرمایه اولیه بکارگیری آبگرمکن۵/۴سال اعلام نمود.
عیوضی ( ۱۳۸۴ ) بکارگیری آبگرمکن خورشیدی به منظور استفاده بهینه از انرژی خورشیدی را در منطقه ۲۲ تهران مورد بررسی قرار داد. ایشان همچنین میزان صدور آلاینده ها و در نهایت درصد صرفه جویی در میزان صدور آلاینده ها و هزینه های ناشی از آن را مورد بررسی قرار داده و دوره بازگشت سرمایه اولیه بکارگیری آبگرمکن خورشیدی را ۴/۱۰سال اعلام نمود.
حسنی و سینا ( ۱۳۸۹ ) در بررسی اقتصادی و فنی استفاده از آبگرمکن خورشیدی، مبادرت به مقایسه آبگرمکن خورشیدی با آبگرمکن های برقی، گازوئیلی و گاز طبیعی از نظر اقتصادی نمودند و بازگشت سرمایه در جایگزینی آبگرمکن خورشیدی به جای آبگرمکن های برقی، گازوئیلی و گاز طبیعی را به ترتیب در حدود۳/۳ و۶/۳ و ۱۶سال اعلام نمودند.
داود منظور و حسین رضایی در پژوهشی به محاسبه قیمت سایه ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران پرداختند. هدف از این پژوهش تعیین قیمت بهینه برق در فضای تجدیدساختار صنعت برق است. دراین راستا تابع رفاه اجتماعی را نسبت به قید تعادل بازار، حداکثر توان تولید هر گروه از نیروگاه ها، حداکثر تقاضای گروه های مختلف مصرف کننده وتوان صادارت و واردات به حداکثر میرسانیم. ضمن اینکه مدل مذکور را در دواجراء می کنیم.GAMS بازه زمانی ماهانه و یک ساله در سال ۱۳۸۶ با کمک نرم افزار بهینه یابی۳۷۱ ریال محاسبه شده / قیمت سایه ای در بازه زمانی یک ساله در این سال برای هر کیلووات ساعت ۲است. درراستای رسیدن به نتایج دقیقتر، مدل را به تفکیک هر ماه نیز اجراء می کنیم. که نتایج آن ازکاهش قیمت برق در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه دوم حکایت دارد، زیرا هزینه نهایی تامین برق در زمستان، به علت مصرف گازوئیل و سوخت های مایع به جای سوخت گاز طبیعی به همراه استفاده نکردن از نیروگاه های برق آبی افزایش می یابد. برای دوره زمانی سالیانه و ماهیانه، قیمت واقعی در بازار برق ایران، انحراف معناداری از قیمت بهینه دارد. انرژی الکتریکی از حامل های مهم انرژی به شمار می رود. عدم امکان ذخیره سازی و لزوم تعادل لحظه به لحظه بین عرضه و تقاضا از ویژگی های منحصر به فرد آن است. به همین دلیل ایجاد بازار مدیریت شده دراین خصوص ضرورت دارد. در کشورهایی که تجدیدساختار را بطورجدی در صنعت برق ایجادکرده اند، این بازار جایگزین سیستم برنامه ریزی متمرکز شده است. در ساختار مقررات زدایی شده، برنامه ریز مرکزی از بهینه سازی رفاه عمومی، تخصیص بهینه را انجام می دهد لیکن در بازار برق رقابت بین تولیدکنندگان و مکانیسم بازار مبنای تخصیص است. در این مقاله، برای دستیابی به نتایج بهینه در بازار برق، با درنظر گرفتن تعادل بازار به همراه دیگرمحدودیت های فنی و اقتصادی؛ از جمله تولید هرگروه از نیروگاه ها، تقاضای گروه های مختلف مصرفی و میزان صادرات و واردات، رفاه عمومی را حداکثر می کن یم. بازارهدف را درانرژی الکتریکی به سه گروه خانگی، تجاری -عمومی و صنعتی تقسیم می کنیم. ضمن اینکه بخش کشاورزی و حمل ونقل از ملحقات تقاضای صنعتی است. بخش عرضه به پنج گروه نیروگاه های حرارتی گازی کوچک، گازی بزرگ، بخاری و سیکل ترکیبی و نیروگاه برق آبی تقسیم می شود. نیروگاه ها براساس هزینه نهایی تولید هر مگاوات ساعت، وارد بازار می شوند. مجموع کل صادرات و واردات بدون تفکیک کشورهای مقصد و مبدا لحاظ می شو د. مقادیر بهینه قیمت، عرضه و تقاضا، صادرات و واردات در سال ۸۶ از اجرای این مدل استخراج گردید. پیش از بیان نتایج مدل باید به این نکته اشاره نمود که برای جلوگیری از پیچیدگی مدل، تلفات شبکه انتقال را برای کلیه نیروگاه ها (به صورت کلی لحاظ شده است و از محاسبه میزان تلفات به تفکیک هرنیروگاه با در نظر گرفتن فاصله آن نیروگاه تا محل مصرف خودداری شده است. بر این اساس قیمت برق تولیدی برای تمامی نیروگاه ها براساس این مفروضات محاسبه شده است و در صورت استناد به نتایج این مدل باید به این مفروضات توجه شود. این مقاله کوشیده است عمکرد بازار برق کشور در تعیین قیمت برق را با قیمت بهینه ای که از یک مدل بهینه یابی بدست می آید، مقایسه و میزان انحراف آن را بسنجد. براساس نتایج بدست آمده، در حالی که ۳۷۱ ریال / ۱۴۴ ریال بوده است، درحالی که قیمت بهینه ۲ / قیمت متوسط بازار برق در سال مورد بررسی ۶برآورد شده است. علت این تفاوت به سقف و کف قیمت تعیین شده در بازار برق توسط هیات نظارت بر بازار برق باز می گردد. به نظر می رسد هیات نظارت صرفا برمبنای هزینه های تمام شده نیروگاه ها، بازه مجاز قیمت های پیشنهادی نیروگاه ها را تعیین می کند و به طرف تقاضای بازار که همان حداکثر تمایل به پرداخت گروه های مختلف مشترکین توجه نمی کند. ضمن اینکه ظرفیتها و فرصت های ایران در مناسبات بین المللی فراتر از دیگر کشورها است که ازآنها استفاده بهینه نمی شود. این نتایج حاکی از ضرورت بازنگری در مکانیزم های تنظیم، برای رسیدن به یک بازار برق کارا است. به دلیل نوسانات زیاد در بازار برق، برای حصول نتایج دقیق تر، مدل را به تفکیک ماه های مختلف سال اجراء می کنیم که برآوردها ازکاهش قیمت بهینه در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه دوم حکایت دارد. که علل آن افزایش هزینه نهایی تامین برق در زمستان به خاطر مصرف گازوئیل و سوخ تهای مایع به جای سوخت گاز طبیعی و عدم استفاده از نیروگا ههای برق آبی است.
در پژوهش محسن خلیل پور، مهدی رستم زاده، نوید رزمجوی با ” عنوان قیمت گذاری بهینه با وجود تراکم در بازارهای رقابتی برق با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورهای عسل مصنوعی” به تجزیه و تحلیل قیمت در بازار برق ایران پرداختند.
در این مقاله کاربرد الگوریتم کلونی زنبور عسل برای مسئله مدیریت تراکم، قبل و بعد از ایجاد تراکم در خطوط مطرح گردید و نتایج این روش باالگوریتم ژنتیک مقایسه شد. ملاحظه شد که در الگریتم کلونی زنبور عسل مقدار توان خروجی ژنراتورها و همچنین شاخص رفاه اجتماعی بسیار مطلوبتر از روش ژنتیک میباشد. این دو روش بر روی سیستم ۵باسه اعمال شده و تلفات خطوط انتقال نیز در آن لحاظ گردیده است. با توجه به محدودیتها و وجود مشکلات زیاد در نحوهی انجام پخش بار به روشهای پخشبار گوس سایدل و نیوتن رافسون، استفاده از نرم افزار را به نحو مطلوبی انجام میدهد. امکان مانور بر روی سیستم در این نرمافزار موجب شده است که تغییرات اجزای مختلف سیستم قدرت در هر لحظه از زمان قابلیت ارزیابی داشته باشد. امکان وارد کردن خطاهای مختلف در هر بخش از خط انتقال و به دست آوردن مقادیر جریان خطا بر حسب پریونیت از دیگر امکانات این نرمافزار میباشد. امکان انتخاب انواع سوخت مصرفی برای نیروگاههای مختلفی که وظیفهی تامین انرژی الکتریکی مصرفکنندگان را بر عهده دارند وکنترل توان اکتیو تولیدی و همچنین توانایی محاسبه ی تلفات توان اکتیو در خطوط انتقال انرژی الکتریکی و محاسبهی ماتریس و ماتریس ژاکوبین از دیگر قابلیت های این نرم افزار می باشد. بنابراین Ybusنتیجه میگیریم که با استفاده از شبیه سازی سیستم قدرت در محیط این نرم افزار میتوان بسیاری از تحلیلهای مربوط به پخشبار و محاسبات سنگین را با روش سادهتری انجام داده و کنترل و پایداری سیستم قدرت را که مهمترین هدف در شبیه سازی سیستم میباشد را به نحو مطلوبی تحقق بخشید.
در پژوهشی دیگر فرزانه نصیرزاده، دانیال بیهودی زاده به بررسی بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد پرداختند. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق مطالعه کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک موجود در نیروگاه شریعتی، شرکت برق منطقه ای، شرکت مدیریت جمع آوری گردید. پس از بررسی های – نیروگاههای گازی و دفتر فنی برق خراسان برای سال های ۱۳۸۸به عمل آمده، هزینه های این نیروگاه در شش گروه طبقه بندی گردید که شامل هزینه های سوخت، استهلاک تاسیسات تولید، تعمیرات، واحد پشتیبانی فنی، بهره داری و متفرقه است. سپس از طریق مصاحبه و استفاده از نظر کارشناسان، تحقیقات کتابخانه ای، استفاده از اطلاعات مالی و غیرمالی نیروگاه، روش مناسب جهت محاسبه بهای تمام شده تولید برق در هر یک از دو ساختار تولیدی فوق الذکر تعیین گردید. نتایج حاصله موید این مطلب است که طی سال های مورد بررسی، بهای تمام شده برق تولیدی در واحدهای گازی نسبت به بلوک سیکل ترکیبی بیشتر بوده است.
فن‌آوری کلکتورهای خورشیدی تکنولوژی جدیدی نیست. در استرالیا، سیستم‌های انرژی حرارتی خورشیدی در دهه ۵۰ میلادی ظهور و در دهه۶۰ میلادی بهبود یافتند. چندین تولید کننده، فعالیت‌های خود را توسعه داده و به تولید آبگرمکن‌های خورشیدی پرداخته‌اند. در حال حاضر، استرالیا صنعتی را بنیاد نموده که سالانه حدود ۵/۱ میلیون واحد سیستم آبگرمکن خورشیدی را در سال تولید می‌نماید. در بعضی از مناطق، به ویژه در شمال استرالیا، گرمایش آب خانگی تقریباً از طریق بکارگیری انر‍ژی خورشیدی انجام می‌پذیرد.
جدول شماره ۲-۲ خلاصه تحقیقات داخلی را نشان می دهد.
جدول ۲-۲: خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور

نتایج و یافته ها سال تحقیق عنوان تحقیق نام محقق
استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی با در نظر گرفتن قیمت الکتریسیته و گاز طبیعی در سطح جهانی، توجیه اقتصادی دارد. ۱۳۸۰ تحلیل اقتصادی اجتماعی بکارگیری انرژی خورشیدی در تأمین آبگرم مصرفی محمد ساتکین