ژانویه 25, 2021

تحقيق – بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش …

1 min read

= n طول عمر نیرو گاه
= rنرخ تنزیل
=Cمقدار کل سرمایه اولیه
درمحاسبات مربوط به قیمت تمام شده، چنانچه نرخ بهره نیز در روابط هزینه سالیانه لحاظ نمائیم. مقدار ACمتفاوت خواهد بود و از رابطه زیر پیروی می کند.
[(PVC*FCR)+( PVL*FCRL)+( PVO+PVF)CRF]  = AC
نرخ تورم
b فاصله بین سال مالی پایه و سال آغاز بهره برداری از نیروگاه
PVC ارزش حال هزینه های سرمایه گذاری اولیه
PVL ارزش حال هزینه های زمین
PVO ارزش حال هزینه های بهره برداری
PVF ارزش حال هزینه های نگهداری و سوخت
FCR نرخ ثابت شارژ سرمایه
FCRL نرخ ثابت شارژ زمین
‍CRF ضریب بازگشت سرمایه
O and M هزینه های تعمیر و نگهداری
جزء دیگر محاسبه LCOE مربوط به هزینه تعمیر و نگهداری است. در حقیقت در این روش، هزینه تعمیر و نگهداری بصورت درصدی از هزینه سالیانه می باشد. بگونه ای که در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی و بخاری آن حدود ۱٫ ۵ تا ۲ درصد و در واحدهای زغال سوز ۲ درصد و در واحدهای هسته ای حدود ۱٫ ۵ درصد سرمایه گذاری اولیه می باشد.
– هزینه سوخت PVF
برای یافتن هزینه سوخت مصرفی باید توان مطمئن و بازده واحد نیروگاهی مشخص شود. PVF مقدار هزینه سالیانه سوخت بدون در نظر گرفتن تعدیل، مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید:
= PVF
W = توان نیروگاه
Ra = بازده نیرو گاه
Pg = بهای پایه سوخت مصرفی
NHV = ارزش حرارتی سوخت خالص
h= مقدار ساعت کار واحد های گازی نیرو گاه در سال
لازم به ذکر است که مقدار hرا می توان بر حسب ضریب ظرفیت نیرو گاه بصورت زیر بیان کرد:
h =CR*8760
به عبارتی مقدار ساعت کار نیرو گاه برای تولید انرژی ناویژه در سال می باشد. مقدار کل انرژی ناخالص تولیدی (انرژی ناویژه ) از رابطه زیر بدست می آید.
Eout = W*CR*8760
در این رابطه W قدرت عملی نیرو گاه و CR ضریب دسترسی یا فاکتور ظرفیت و ۸۷۶۰ تعداد ساعت کل سال می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه:
بکارگیری انرژی خورشیدی در تأمین آبگرم مصرفی منازل و مراکز صنعتی، یکی ازکاربردی ترین و مقرون به صرفه ترین روشهای استفاده از انرژیهای تجدید شونده در جهان امروزی است و به همین دلیل اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حال سرمایه گذاری کلان در این راستا می باشند. تجهیزات ساده و ارزان قیمت، عدم نیاز چندان به تعمیر و نگهداری، راندمان بالا و امکان تولید و نصب سریع و آسان و همچنین امکان بهره برداری عموم جوامع از این سیستم دلایل محکمی در بکارگیری از این طرح م ی باشند. با توجه به اینکه در ایران متوسط سالانه تابش نورخورشید حدود Kwh/day5 بوده وتعداد روزهای ابری پشت سر هم در سراسر کشور کمتر از۵ روز در سال می باشد و همچنین شفافیت هوا در اکثر نقاط ایران بیش از ۶۰ % در نظر گرفته می شودو علاوه بر این با توجه به آنکه در نقاط مرتفع میزان تابش خورشید بیشتر بوده و سرزمین ما نیزکوهستانی است و اکثر نقاط آن ارتفاعی بیش از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا دارد، این نیز یک ویژگی در بهره گیری از انرژی خورشیدی بوده و طبیعی است اگر بکارگیری انرژی خورشیدی برای تأمین آبگرم مصرفی، در کشورها یی به مراتب کم بهره تر از امتیازات فوق مقرون به صرفه باشد، در کشور ما قطعا مقرون به صرفه خواهد بود. در همین راستا در انتهای پژوهش جدولی از موقعیت آبگرمکن خورشیدی در سطح جهان ارائه گردیده است. با توجه به مشخصات جغرافیایی و اقلیمی شهرهای کشور، برای یک ساختمان مسکونی ۸ واحدی و با توجه به تعداد افراد ساکن در آن، میزان گازطبیعی و آب مصرفی مورد نیاز ساکنین، دو سناریوی مختلف با در نظر گرفتن نرخهای داخلی وجهانی الکتریسیته و گازطبیعی برای سیستم آبگرمکن خورشیدی مد نظر قرار گرفت. سپس این دو سناریو با استفاده از نرم افزار۴RETScreen Version مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ساختمان مورد مطالعه یک ساختمان مسکونی ۴طبقه ۸ واحدی، تعداد ساکنین در ساختمان مجموعاً ۲۵ نفر میباشد. زیر بنای کل میباشدو زیر بنای هر یک از واحدهای مسکونی می باشد. طبقه زیر زمین ساختمان دارای زیر بنایی است. در دو جهت شمال و جنوب دارای نمای خارجی به مساحت می باشد. که در هر نما پنجره با شیشه یک جداره قرار گرفته است. دیوارهای ساختمان از جنس آجر معمولی بوده و فاقد عایق بندی می باشد. در این تحلیل با بهره گیری از روش شبیه سازی (Simolation) و تبدیل انرژی مورد نیاز برای تأمین آب گرم مصرفی (که می تواند توسط حامل های مختلف انرژی تأمین گردد ) به معادل بشکه نفت خام، تمامی حاملهای انرژی از یک دید ملاحظه شده اند. نقشه ساختمان مطابق شکل شماره ۴-۱ می باشد.
شکل شماره ۴-۱- نقشه ساختمان مورد بررسی
فرضیاتی که در این تحلیل محاسبه قیمت تمام شده لحاظ شده اند عبارتند از:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

  1. ارزش هر بشکه نفت خام حدوداً ۱۰۰ دلار.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.