ژانویه 26, 2021

پژوهش – سیستم ثبت نام کانون فرهنگی آموزش مشهد- قسمت ۵

1 min read
 1. گزینه File/New/Table را انتخاب کنید تا کارد محاوره CreateTable فعال شود. در این کادر باید نوع جدول را وارد نمایید چون در دلفی کارکردن با پاداکس راحتتر کار می کنند پس Prodox7 را انتخاب کرده دکمه OK را کلیک کنید.
 2. بخش FieldName: در این بخش می توان نام فیلد ها را وارد کرد. نام فیلد ها را وارد کرد. نام فیلدها از قانون نامگذاری متغیر ها پیروی می کنند.
 3. بخش Type: در این بخش می توان نوع فیلدها را وارد نمود.
 4. بخش Size: در این بخش می توان تعداد بایتهای مورد نیاز هر فیلد را تعیین کرد.
 5. بخش Key: این بخش برا معرفی فیلدهای کلد به کار میرود. فیلد کلید‏، فیلدی است که برای تمایز رکوردها به کار می رود. یکی از شرایطی که در پارادکس باید در نظر گرفت این است که تمام فیلدهای کلید باید در بالای ساختار قرار گیرند. در صورت تعریف فیلد کلید در پارادکس، موتور بانک اطلاعاتی تضمین می کند که تمام فیلدهای کلید منحصر بفرد باشد(چک می کند که هیچ رکوردی با فیلد کلید تکراری وارد نشود). اگر کاربر برای فیلد کلید داده تکراری وارد نماید، در این صورت یک اتثنا رخ می دهد.
 6. بخش Minimum Value: این بخش برای تعریف کمترین مقدار فیلد به کار می رود.
 7. بخش Maximum Value: این بخش برای تعریف بیشترین مقدار فیلد استفاده می شود.
 8. بخش Defaul tValue: این بخش برای تعیین مقدار پیش فرض فیلد، در صورتی که مقداری برای فیلد وارد نشود، بکار می رود.
 9. بخش Table Properties: در این بخش می توان خواص ساختار را انتخاب کرد. به عنوان مثال، برای اینکه بانک اطلاعاتی کمترین و بیشترین مقدار را چک کند، در کادر خواص باید وضعیت Validity Checkes را انتخاب نمایید. برای تعریف ایندکس ثانویه برای جدول باید خواص را به مقدار SecondaryIndexes تغییر داد.
 10. نام فیلد ها را همراه با نوع آن و تعداد بایتهای مورد نیاز آن وارد کنید. درهنگام معرفی ساختار بانک اطلاعاتی می توان با کلیدهای مکان نما بین فیلدها حرکت کرد. برا معرفی فیلد کلید، می توان در بخش key کلید space را فشار داد یا خش key با ماوس کلیک کرد. با کلیک بعدی، تعریف فیلد به عنوان فیلد کلید منظور می شود و با کلید insert می توان جدیدی را به ساختار اضافه نمود و کلید delete برای حذف فیلدی از ساختار جدول به کار می رود.
 11. پس از معرفی ساختار بانک اطلاعاتی، دکمه SaveAs را با ماوس کلیک کنید تا اطلاعات ساختار بانک اطلاعاتی ذخیره شود.
 12. مقدار DBDemos را در کادر فهرست Drive (یا aliase) انتخاب کنید و نام بانک اطلاعتی را در کادر new وارد کنید و سپس دکمه ok را کلیک کنید.

تغییر ساختار بانک اطلاعاتی

بعد از ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی باید بتوانید آن ساختار را تغیر دهید، زیرا اگر دوباره آن ساختار را ایجاد نمایید تمام اطلاعات بانک اصلاعاتی از بین می رود. مراحل تغییر ساختار بانک اطلاعاتی موجود به صورت زیر است:

 1. گزینه Tools/databaseDesktop را انتخاب کنید.
 2. گزینه File/Open/Table را در صفحه CreateParadoxTable انتخاب کنید.
 3. نام بانک اطلاعاتی را که باید ساختار آن تغییر یابد واردکرده دکمه ok را کلیک کنید.
 4. اگر گزینه Table/Resutrcture را انتخاب کنید ساختار جدول نمایش داده می شود که می توانید آن را تغییر دهید و ذخیره کنید۰انجام تغییرات در ساختار بانک اطلاعاتی همانند ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی است).

ایندکسها

با استفاده از ایندکس می توان رکوردهای جدول را بر اساس فیلد یافیلدهای خاص مرتب کرد. در بانک اطلاعاتی رابطه ای می توان یک فیلد کلید در نظر گرفت که اطلاعات براساس آن مرتب باشند. در پارادکس انتخاب فیلد کلید باعث می شود که ایندکس براساس فیلد کلید ایجاد شود. مزیت ایندکس این است که سرعت دستیابی به اطلاعاتی که دارای فیلد ایندکس هستند به مراتب بالاتر از فیلدهایی هستند که بدون ایندکس می باشند.

اضافه کردن ایندکس به جدول

اکنون که ضرورت استفاده از ایندکس دربانک اطلاعاتی مشخص شد، باید بتوان ایندکس را به جدول اضافه نمود. مراحل افزودن ایندکس به جدول به صورت زیر است:

 1. گزینه Tools/DataBaseDesktop را انتخاب کنید.
 2. گزینه File/Open/Table را برای باز کردن جدول انتخاب کنید.
 3. نام بانک اطلاعاتی را که ایندکس باید به آن اضافه شود، انتخاب نمایید. دکمه ok را کلیک کنید.
 4. فرمان Table/Restructure را در DataBaseDesktop اجرا نمایید.
 5. در بخش table Properties گزینه SecondaryIndexes را انتخاب کنید.
 6. دکمه Define را انتخاب کنید تا صفحه DefineSecondaryIndex باز شود.
 7. فیلدهای مورد نظر را با استفاده از دکمه جهت نمای راست به لیست فیلدهای ایندکس اضافه نمایید.

صفحه DefineSecondaryIndex دارای بخشهای زیر است:
دکمه جهت نمای چپ: این دکمه برای حذف فیلد از لیست Indexed Fields به کار می رود.
دکمه <<: این دکمه، تمام فیلدهای انتخاب شده را از لیست Indexed Fields حذف می نماید.
دکمه های جهت نمای بالا و پایین: این دکمه ها، برای تغیر ترتیب ایندکس بندی فلیدها به کار می روند.

 1. بخش Unique: با انتخاب این گزینه، نمی توان برای فیلد ایندکس رکورد تکراری وارد کرد.
 2. بخش Case Sensitive: با انتخاب این گزینه، در هنگام ایجاد ایندکس بین حروف کوچک و بزرگ فرقی قائل نمی شود.
 3. بخش Desending: با انتخاب این گزینه، می توان ترتیب ایندکس را نزولی انتخاب کرد. در حالت معمولی ترتیب ایجاد ایندکس صعودی می باشد.
 4. بخش Maintained: همانطور که قبلا بیان شد، در زمان طراحی ساختار رکورد می توان یک فیلد را به عنوان کلید انتخاب نمود. هنگامی که فیلد کلید را انتخاب کردید، برای افزودن Secondary Index حتما این گزینه انتخاب می شود.
 5. با انتخاب هر یک از گزینه های بالا می توانید ایندکس دلخواه خود را ایجاد کنید.
 6. منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.