ژانویه 17, 2021

مقایسه اثربخشی روش‌های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی- قسمت ۱۳

1 min read

3d illustration proteins with lymphocytes , t cells or cancer cells

دستور جلسه
الف- مرور تکالیف جلسه‌ی قبل و بررسی موفقیت یا عدم موفقیت درمانجویان در انجام تکالیف مربوط
ب- بحث در خصوص شیوه‌ی مدیریت درمان پس از قطع جلسات درمانی و رعایت نکات لازم به منظور پیشگیری از عود مشکل شامل:
– تشکیل جلسات خوددرمانی توسط درمانجو و روند برگزاری آن
– ضرورت شرکت در جلسات تقویتی هرچند وقت یکبار به منظور کسب انگیزه‌ی لازم برای تداوم درمان و رفع ابهامات
– بحث در خصوص روند بهبودی در درمان اختلال وسواس و اجتناب‌ناپذیری نوسان در روند بهبودی و نیاز به حداقل یک سال زمان برای بهبودی در صورت استفاده از روشهای درمانی
– تاکید مجدد بر تغییر تفسیر و باورها به منظور کسب بهبودی سریع‌تر
ج- ارزیابی مجدد درمانجویان با استفاده از پرسشنامه وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI)، پرسشنامه فراشناخت ۳۰ (MCQ-30) و آزمون افسردگی بک (BDI-II)
شرح جلسه
با توجه به اینکه جلسه آخر درمانی است، میزان پیشرفت درمانجویان بررسی می‌شود و نکاتی در خصوص شیوه مدیریت درمان پس از قطع جلسات درمانی مورد اشاره قرار می‌گیرد. نخست آنکه سعی کنند با روش خود درمانی، این جلسات را خودشان تشکیل داده و برای هر جلسه درمانی دستور جلسه و تکلیفی داشته و عملکرد هفته قبلشان را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند. علاوه بر این سعی کنند هر چند وقت یکبار (حداقل‌تا‌دستیابی‌به‌درمان کامل) در جلسات تقویتی شرکت کنند. در ضمن روند بهبودی در درمان وسواس توضیح داده می‌شود؛ به این ترتیب که روند بهبودی وسواس نه یک روند خطی، بلکه روندی است که در ضمن آن گاهی عود و برگشت مشکل بر اثر تغییر خلق و عوامل دیگر دیده می‌شود. ضمن مراقبت از بالا بودن خلق و کنترل آن وقوف و آگاهی از این روند باعث از بین رفتن این تصور می‌شود که هرگونه برگشتی به معنی عدم درمان و شکست درمانی است.؛در حالی که باید به این عودو برگشت در کوتاه مدت به عنوان پدیده‌ای موقتی نگریست و نه درازمدت و پایدار. در پایان سعی می‌شود به سؤالات و ابهام‌های باقی مانده در ذهن درمانجویان پاسخ داده و ارزیابی پایانی در پایان جلسات درمانی به منظور بررسی پیشرفت درمان انجام می‌شود.
تکلیف
– تشکیل جلسات خوددرمانی
– مرور یادداشت‌های درمانی و استفاده از روشهای توصیه ‌شده تاکنون
– تداوم استفاده از روش کم‌آبی تا رسیدن به درمان کامل
پیوست ۴
آزمون وسواس فکری – عملی مادزلی (MOCI)
دستورالعمل: لطفاً پاسخ هر سوال را با گذاشتن یک دایره دور « صحیح» یا « غلط» مشخص کنید. پاسخ‌های درست و نادرست وجود ندارد، و سوال‌ها گول زننده نیستند. سریع کار کنید و درباره معنای واقعی سوال مدت زیادی فکر نکنید.

۱- از به کار بردن تلفن‌های عمومی، به خاطر آلودگی احتمالی آنها، خودداری می‌کنم. صحیح غلط
۲- غالباً دچار فکرهای نامطبوع و وحشتناکی می‌شوم و نمی‌توانم آنها را از سرم بیرون کنم. صحیح غلط
۳- بیش از اکثر مردم به درستی و صداقت اهمیت می‌دهم. صحیح غلط
۴-غالباً با تأخیر به سرکار یا خانه می‌رسم چون به نظر می‌رسد نمی‌توانم به موقع کارهایم را تمام کنم. صحیح غلط
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.