ژانویه 23, 2021

مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا و آب در …

1 min read

زباله های صنعتی می توانند باعث سرکوب سیستم ایمنی بدن، عدم باروری و مسمومیت حاد شوند؛
مواد آلی و مغذی باعث افزایش جلبک، کمبود اکسیژن و خفگی ماهی ها و دیگر موجودات زنده دریایی می شود؛
ذرات سولفات ناشی از باران اسیدی می تواند باعث مرگ موجودات زنده آبزی گردد؛
ذرات معلق در آب، باعث کاهش کیفیت آب آشامیدنی، برای انسان و کیفیت آب، برای زندگی دریایی می شود. کاهش مقدار نفوذ نور خورشید به آب، کاهش رشد گیاهان و میکروارگانیسم ها را موجب می شود؛
مصرف آب آلوده باعث بروز اسهال و عفونت معده می شود؛
آب های آلوده بستر مناسبی، برای رشد پشه ها و دیگر حیوانات می باشند اگر پشه آلوده انسان را نیش بزند می تواند موجب بیماری هایی نظیر مالاریا و تب دانگ شود.
۲-۴-۸ جلوگیری از آلوده شدن آب
در مصرف آب صرفه جویی کنید. این صرفه جویی، جلوی کمبود آب سالم را می گیرد و مقدار آب آلوده ای که نیاز به تصفیه دارد را کاهش می دهد؛
رنگ، روغن و مواد زباله را درون سینک ظرفشویی، راه‌آب حمام و دستشویی و یا توالت نریزید؛
از پودر لباسشویی، مواد تمیز کننده خانگی و صابون و شامپو استفاده کنید؛
از کودها و یا حشره کش ها زیاد استفاده نکنید؛
مواد زباله را در رودخانه، دریاچه، جوی آب و … نریزید.
۲-۵ آلودگی هوا
کارشناسان و مجامع زیستمحیطی در عرصههای جهانی به این نتیجه رسیده اند که در پیش گرفتن راههای مؤثر حمایت از محیطزیست و منابع طبیعی امری اجتناب ناپذیر و حیاتی است. رمز و کلید اصلی موفقیّت در تثبیت اقلیم زمین ، کاهش مصرف سوخت های فسیلی است.
باتوجّه به بحرانهایی که در طی سدهی گذشته از طریق انتشار مواد آلوده کننده در محیطزیست به وجود آمده مبارزه، برای داشتن هوای تمیزتر در چند دههی اخیر همه گیر شده است و این مبارزه به صورت یک واقعیّت بین المللی ظاهر گردیده؛ زیرا هوا مرزهای بین المللی را به رسمیت نمیشناسد و هیچ کس در مقابل تهاجم هوای آلوده ایمن نیست. در شرایط کنونی مسألهی اصلی به شهرهای عمده و پرجمعیّت و مناطق شهری مربوط می شود.
سالیانه ۳ میلیون نفر در اثر آلودگی جان خود را از دست میدهند که ۹۰ درصد آنان در کشورهای توسعه یافته هستند در بعضی کشورهای تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خود را از دست میدهند بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است. این مرگ و میر به طور خاص مربوط به آسم، برونشیت، تنگی نفس و حملات قلبی و آلرژیهای مختلف تنفسی است.
۲-۵-۱ تعریف آلودگی هوا
آلودگی هوا به وجود هر مادهای در هوا که میتواند، برای انسان یا محیط او مضر باشد اطلاق میگردد. آلایندهها ممکن است طبیعی و یا ساختهی دست بشر باشند و ممکن است به اشکال مختلف ذرات جامد یا قطرات مایع یا گاز باشند که بالغ بر ۱۸۰ آلاینده میباشند.
۲-۵-۲ منابع انتشار آلایندههای هوا
منابع آلوده کنندهی هوا به دو قسمت طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی میشود:
منابع طبیعی:
فعالیتهای آتشفشانها و آتش سوزی جنگلها،
گرد و غبار طبیعی؛
دود و مونواکسید کربن ناشی از آتش سوزیها؛
گاز رادون ناشی از کانیهای زمین؛
درختان کاج که ترکیبات آلی را از خود متصاعد میکند.
منابع مصنوعی :
نیتروژن دیاکسید ناشی از احتراق موتور وسایل نقلیهی موتوری؛
زغال سنگ سوزها؛
صنایع مختلف آلودگیهای ناشی از سوزاندن بقایای کشاورزی و غیره.
۲-۵-۳ آلایندههای هوا
ترکیبات آلوده کنندهی هوا به دو قسمت گازها و ذرات جامد تقسیم میشوند:
ذرات جامد:
ذرات کوچک و جامد براساس اندازه تقسیم میشوند و عبارتند از ۱۰ pm و ۲,۵ pm. دستهی اول ذراتی که دارای قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر هستند و دستهی دوم ذراتی که دارای قطر کمتر از ,۵۲ میکرومتر هستند. ذرات با قطر کمتر از ۲,۵ میکرومتر، برای سلامتی زیانبارند.
گازها:
شامل مونواکسید کربن، دیاکسید نیتروژن، دیاکسید گوگرد، هیدروکربنها، اُزن و غیره میباشند.
۲-۵-۴ گرم شدن زمین یا گرمایش زمین
گرم‌شدن زمین یا گرمایش زمین نام پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس‌ها گردیده‌است. طی ۱۰۰ سال گذشته، کرهی زمین به طور غیرطبیعی حدود ۰٫۷۴ درجهی سلسیوس گرم‌تر شده که این موضوع دانشمندان را نگران کرده‌است. برخی از دانشمندان معتقدند که دهه‌های پایانی قرن بیستم، گرم‌ترین سال‌های ۴۰۰ سال اخیر بوده‌است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ۱۰ مورد از گرم‌ترین سال‌های جهان تنها از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۷ به ثبت رسیده‌است که این میزان در ۱۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده‌است. به نظر می‌رسد فعّالیّت‌های صنعتی در ایجاد این مشکل بسیار مؤثّر است و به گرم‌شدن کرهی زمین کمک می‌کند.
از سال ۱۸۸۰ اندازه‌گیری دمای هوای کرهی زمین آغاز شدهاست و تاکنون نیز ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۱۴ زمین شاهد رکورد بی‌سابقهی «گرم‌شدن» باشد. همچنین گفته می‌شود گرم‌شدن کرهی زمین، در سال ۲۱۰۰ باعث خشکسالی شدید، گرمای سوزان و توفان‌های وحشتناک خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.