ژانویه 19, 2021

علمی : پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه …

1 min read

با این حال ، بجز اینکه حساب تلفن همراه به طور مستقیم از طریق یک اپراتور شبکه تلفن همراه شارژ میشود ، استفاده از کارت اعتبار و یا پیش ثبتنام در سیستم پرداخت آنلاین مانند پی پال هنوز به همان اندازه مورد نیاز است . روشهای پرداخت موبایلوب در حال حاضر توسط تعدادی از اپراتورهای شبکه تلفن همراه لازم الاجرا است . تعدای از مکانیسمهای مختلف پرداخت واقعی را میتوان در پشت یک مجموعه سازگار از صفحات وب استفاده کرد(هاشمی،۱۳۸۶،۹۸) .
۲-۱۴-۱-۹- صورتحساب مستقیم اپراتور :
اتصال مستقیم به پلت فرم صورت حساب اپراتور نیازمند یکپارچگی با اپراتور است اما تعدای ازمزایای زیر را به همراه دارد :
– سادگی – اپراتورها در حال حاضر ارتباط صورت حساب با مصرفکنندگان دارد ، پرداخت به صورت حساب افراد افزوده میشود .
– پرداخت آنی – بالاترین رضایت مشتری را در بر دارد .
– پاسخ دقیق – نشان موفقیت و دلایل شکست
– امنیت – برای محافظت از جزئیات پرداخت و هویت مصرفکننده
– بهترین نرخ تبدیل – از یک تک کلیک برای خرید و بدون نیاز به وارد کردن جزئیات بیشتر پرداخت
– کاهش هزینههای پشتیبانی مشتری
با این حال ، میزان پرداخت با استفاده از این روش در مقایسه با دیگر ارائه دهندگان خدمات پرداخت بسیار پایین تر است . نمونه هایی از ارائه دهندگان محبوب دنیا :
– ۹۲% با پی پال
– ۸۴-۸۶% با کارت اعتباری ۴۵-۹۱،۷ % با صدور حساب اپراتور در آمریکا ، انگلستان و کشورهای کوچکتر متفاوت اروپایی ، اما معمولا حدود ۶۰ %
– با این حال ، در جهان یک استثنا برای قاعده وجود دارد، در انگلستان ممکن است درصد بیشتر پرداختها به صورتحساب فروشنده از طریق سیستم پای فوریت در مقایسه با کارت اعتباری انجام گیرد(حسینی،۱۳۸۵؛۲۴) .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۲-۱۴-۱-۱۰- کارت اعتباری :

سیستم پرداخت تلفن همراه وب شامل کارت اعتباری پرداخت ، به مصرفکننده اجازه میدهد تا در جریان پرداخت ، جزئیات کارت خود را برای خرید وارد نماید و این فرآیند آشناست اما هر ورودی از جزئیات بیشتر در تلفن همراه بهمنظور کاهش میزان موفقیت (تبدیل) پرداخت شناخته شده است. به اینمنظور مشتری می خواهد تا آنجا که ممکن است اطلاعات کمتری را وارد نماید و فرآیند پرداخت با سرعتبالاتری را انجام گیرد.
علاوه بر این، اگر فروشنده پرداخت به صورت خودکار و ایمن بتواند شناسایی مشتریان و سپس جزئیات اطلاعات کارت را انجام دهد، میتواند برای خریدهای آینده این فرآیند را به سادگی تبدیل به تک کلیک برای خرید نماید .

۲-۱۴-۱-۱۱- کیف پول آنلاین :

شرکتهای آنلاین پیپال ، پرداخت آمازون و پرداخت گوگل نیز گزینههای موبایل دارند . در اینجا برخی فرآیندهای پرداخت را برای این شرکتها آوردهایم :
– ثبت کاربرد ، وارد کردن شماره تلفن خود ، دریافت پیام کوتاه از طرف ارائه دهنده همراه با کد پین .
– کاربرد کد پین دریافتی را وارد میکند ، شماره تلفن تصدیق هویت میشود .
– کاربر اطلاعات کارت اعتبار خود را در صورت لزوم وارد (یا یکی دیگر از روش پرداخت) و پرداخت را تایید میکند .( اگر حساب در حال حاضر موجود باشد ، این اطلاعات نیاز نیست)
– پرداخت بعدی کاربر برای بار دیگر اطلاعات پی آی ان را برای تصدیق وارد میکند. درخواست یک پی آی ان به کاهش میزان موفقیت پرداخت شناخته شده است . این سیستمها میتوانند بصورت یکپارچه به طور مستقیم و یا اپراتورهای اعتباری و کارت پرداخت از طریق پلت فرموب پرداخت همراه کار خود را انجام دهند .

۲-۱۴-۱-۱۲- بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات:

ارتباط میدان نزدیک ([۴۹]NFC) است که عمدتا برای پرداخت پول در فروشگاهای فیزیکی ساخته شده و برای خدمات حمل و نقل استفاده میشود . مصرفکننده با استفاده از تلفن همراه مخصوص مجهز به امواج کارت هوشمند تلفن خود را در نزدیکی ماژول خواننده قرار داده و اطلاعات رد و بدل میشود . بیشترین معاملات نیاز به انجام تصدیق ندارند ، اما برخی از آنها نیازمند تایید هویت با استفاده از پین میباشند که قبل از معامله کامل شده است . پرداخت میتواند از حساب پیش پرداخت کسر گردد و یا به حساب تلفن همراه شارژ شود و یا حساب بانکی به طور مستقیم دخالت کند .
روش پرداخت از طریق موبایل با چالشهای قابل توجهی برای پذیرش گسترده و سریع ، سروکار دارد .
در حالی که برخی از تولیدکنندگان تلفن و بانکها به دلیل عدم حمایت از زیر ساخت ، اکوسیستم پیچیدهای از سهام دارن و استانداردها مشتاق به این کارند(نیلی،۱۳۸۶؛۱۵) .

۲-۱۴-۱-۱۳- سرویس پرداخت :

چهار مدل بالقوه پرداخت تلفن همراه :
– مدل اپراتور محور : اپراتور تلفن همراه به طور مستقل عمل میکند برای استقرار خدمات پرداخت تلفن همراه اپراتور میتواند مستقل از کیف پول همراه حساب کاربری تلفن همراه (شارژ) ارائه میکنند . استقرار زیادی از مدل اپراتور محور به شدت با عدم اتصال به شبکههای موجود به چالش پرداخت . اپراتور شبکه موبایل باید واسط با استفاده از شبکه بانکی پرداخت دسته خدمات پیشرفته تلفن همراه و تحت محیط بانکداری ارائه میکنند.
– مدل بانک محور : اعزام بانک برنامههای کاربردی تلفن همراه یا دستگاههای پرداخت را به مشتریان ارائه می دهد.
– مدل همکاری : این مدل شامل همکاری میان بانکها ، اپراتور تلفن همراه و حزب اعتماد سوم .
– مدل نظیر به نظیر : تلفنهمراه به عنوان ارائه دهنده خدمات عمل میکند و به طور مستقل ارتباط را با موسسات مالی و اپراتورهای شبکه تلفنهمراه را فراهم میکند (فتحی،۱۳۸۴؛۲۰۹). در جدول شماره ۳ روشهای پرداخت الکترونیک در سال های ۲۰۰۶-۲۰۱۰ و پیش بینی آن مشخص شده است.

۲-۱۴- مزایاى تجارت الکترونیکى:

– مزایای تجارتالکترونیکی را اجمالاً میتوان جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیتهای زمانی و مکانی در انجام معاملات و تبلیغات، کمک به شکست انحصارات، کاهش قیمت، افزایش فروش، افزایش رفاه مصرف کننده و رفاه اجتماعی، دسترسیآسان و نقل و انتقال، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشورها در جهان، بهرهگیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات، از بین رفتن هزینههای کاغذبازی، حذف واسطه ها، افزایش فرصتهای جدید شغلی، امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهانی، کاهش هزینه های اجتماعی ناشی از آلودگیهای زیستمحیطی تولید شده در تردد وسایل نقلیه جهت انجام معاملات حضوری و…بر شمرد.
– به عنوان نمونه طبق برآوردهای به عمل آمده، ارزش صادرات جهانی کالاها و خدمات در سال ۱۹۹۸ حدود ۷ هزار میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه گردیده است(باجاج[۵۰]،۱۹۹۹؛۹۰۸ ).
– به عبارت دیگر حدود ۷ درصد از ارزش مبادلات جهانی را هزینه تهیه و مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روش سنتی مبتنی بر کاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفهجویی در هزینه فعالیت های مختلف تجاری صورت میگیرد. بدین ترتیب با الکترونیکی کردن مبادلات میتوان حدوداً بین ۵/۱ تا ۵ درصد از هزینه مبادلات را صرفه جویی کرد(سیاست تجارت الکترونیکی ایران، ۱۳۸۳؛۱).
البته لازم به ذکر است که مطرح شدن مسائلی چون حفاظت از حریمشخصی افراد، حفاظت از مالکیت افراد، مسائل مالیاتی وگمرکی در اینترنت و… ایراداتی جدی را در تجارتالکترونیکی وارد ساخته است. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۹ نسبت درآمد گمرکی ناشی از واردات محصولاتی مانند فیلم، موسیقی، نرم افزار، کتاب، نشریات و بازیهای رایانهای در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه به ترتیب ۴/۰ و ۱۶/۰ کل درآمد گمرکی بوده است که با فراهم شدن امکانات خرید و دریافت محصولات دیجیتالی شده مذکور از طریق اینترنت، درآمد گمرکی کشورها از این محل کاهش خواهد یافت (سوسان[۵۱]،۲۰۰۲؛۹۰۷).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.