ژانویه 16, 2021

عفو

1 min read

تداخل دارویی: کلیندامایسین اثرداروهای شل کننده عضلانی غیردپولاریزان را افزایش میدهد. این دارو نسبت به اثرات داروهای نئوستیگمین وپیریدوستیگمین اثر آنتاگونیستی...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.