ژانویه 16, 2021

عملکرد تحصیلی

1 min read

 تمایلات رفتاری مثبتتغییر درخودکارآمدیبهبود توانایی‌های روانی اجتماعیبهبود فضای کلاسبهبود رفتارهای دانشگاهبهبود روابط بین دانشجویان و بهبود روابط دانشجویان واساتید آثار...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.