ژانویه 23, 2021

مهارتهای زندگی

1 min read

تأثیرآموزش مهارت ارتباط مؤثر بر ابعاد سازگاری اجتماعی چگونه است؟تأثیرآموزش مهارت جرأتمندی بر ابعاد سازگاری اجتماعی چگونه است؟۳۷-۲- فرضیههای اصلی...

1 min read

 تمایلات رفتاری مثبتتغییر درخودکارآمدیبهبود توانایی‌های روانی اجتماعیبهبود فضای کلاسبهبود رفتارهای دانشگاهبهبود روابط بین دانشجویان و بهبود روابط دانشجویان واساتید آثار...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.