ژانویه 23, 2021

موسسات مالی

1 min read

فرضیه‌های این پژوهش به صورت زیر تنظیم گردیدند:فرضیه اول تحقیق: سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بر ثروت سهامداران تأثیر دارد.فرضیه دوم تحقیق:...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.