ژانویه 18, 2021

وجوه نقد

1 min read

فرضیه‌های این پژوهش به صورت زیر تنظیم گردیدند:فرضیه اول تحقیق: سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بر ثروت سهامداران تأثیر دارد.فرضیه دوم تحقیق:...

1 min read

  فهرست نمودارها پیوست شماره ۱: نتایج تبدیل جانسون متغیر وابسته مدل نهایی .................................................................. ۸۷ چکیده:مدیریت سرمایه در گردش نقش...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.