می 10, 2021

اینترنت و نقش آن در شکل گیری جنبش های اجتماعی مورد پژوهی مصر – تونس- قسمت 18

1 min read

سازماندهی افراد ، هماهنگی بین مردم ، فراخوان مردم و رهبری آنها می باشد .
مشارکت افراد در جنبش به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
شرکت افراد یا شرکت کنندگان در جنبش ، پیوستن افراد به جنبش ، پذیرش فراخوان رهبران یا سازماندهندگان ، حضور در تظاهرات ، تجمعات ، رای گیری ، تحصن و احزاب می باشد .
حمایت های داخلی و خارجی به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
حمایت افراد داخل و خارج کشور از جنبش ، حمایت خبرگزاری ها از جنبش چه داخلی وخارجی باشندو سخنرانی سران کشور ها از جنبش مردمی، ارسال پول ، حمایت رسانه ای ، كمپین بین المللی ، تجمع مقابل سفارت خانه ها در خارج ، تحریم های بین المللی ، بستن سفارتها ، تقلیل رابطه دیپلماتیک ، تظاهرات حمایتی ، ارسال پول ،ارسال اسلحه و نمایش تصاویر می باشد.
تاکتیک های اعتراضی به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
چگونگی مبارزه ، شیوه های اعتراضی مانند درگیری ، شعار دادن و نوشتن ، رمز گذاری های اینترنتی پیام ها می باشد .
ایدئولوژی به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
ارائه ارزشهای ضد دولتی مانند اسلام گرایی ، دموکراسی و آزادی، ارزشهای بنیادین ، ارزشهای غالب ، نظام فكری و نظام عقیدتی حاكم می باشد .
زیر سئوال رفتن مشروعیت نظام حاکم به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
به چالش کشیدن نظام حاکم با شیوه هایی مانند اعتراضات ضد دولتی به بهانه هایی چون فساد اقتصادی نظام حاکم ، وجود بیکاری ، گسترش فقر ، گرفتن رشوه ماموران دولتی ، عملکرد سیاست خارجی و وجود قوانین غیر انسانی، عدم مقبولیت ، عدم پذیرش همگانی ، عدم همراهی و همكاری با نظام می باشد .
عکس مرتبط با اقتصاد
آگاهی مردم به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
پخش اخبار از سوی رسانه ها ، نوشتن پیام و پخش آنها ، همچنین تصاویر و اطلاع رسانی، مطالعه شدن ، آگاهی یافتن ، خبردار شدن ، صاحب معلومات شدن و می باشد .
بنا براین موضوع تحقیق در حوزه جامعه شناسی تدوین گردیده و داده های اساسی آن به روش جامعه شناسی تاریخی و تحیلی محتوی ، جمع آوری شده و با تکنیک تحلیل محتوا و روش تاریخی اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ارتباط با جنبش های اجتماعی دیدگاه های نظری زیادی مطرح است که دراین تحقیق با توجه به سئوالات مطرح شده در آن از نظریات متفاوتی که توسط دانشمندان علوم اجتماعی در این زمینه بیان شده بود استفاده گردید و سپس به شرح قضایای نظری موجود پرداخته و مدل نظری خود را ارائه می دهیم . در انتهای تحقیق بعد از یا فته های اساسی تحقیق به بخش نتیجه گیری رسیده و پیامد های استفاده از اینترنت در جنبش های مردمی دو کشور مصر و تونس را بیان می نماییم .
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
7-3- متغیر های مورد استفاده در این پژوهش
براساس مدل نظری تحقیق می توان متغیر های تحقیق را به دو بخش مستقل و وابسته تقسیم کرد . در ابتدا قبل از بیان متغیر ها تعریف آنها را لازم دانسته و به آن اشاره ای خواهیم داشت .
متغیر : به بعد تجربی مفهوم اشاره دارد که قابل اندازه گیری و متضمن صفات کیفی و کمی متفاوتی است . این صفات از یک واحد تحلیلی به واحد تحلیلی دیگر متفاوت است . ( ساعی ، 1387 ، 79 )
متغیر مستقل : منظور متغیر هایی است که که بر دیگر متغیر ها تاثیر می گذارند . این نوع متغیر هارا متغیر تجربی یا آزمونی نیز می خوانند . ( ساروخانی ، 1382 ، 127
متغیر وابسته : منظور متغییر هایی است که در جریان یک تحقیق ، متاثر از متغیر یا متغیر های دیگرند . این نوع متغیر ها را متغیر های تاثیر پذیر می خوانند . ( ساروخانی ، 1382 ، 128 )
1.فضای اینترنت و وجود شبکه های اجتماعی در آن به عنوان متغیر مستقل بر روی جنبش اجتماعی تاثیر گذار می باشد .
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی
2.فضای اینترنت به عنوان متغیر مستقل بر روی رهبری جنبش تاثیر گذار می باشد .
3.فضای اینترنت به عنوان متغیر مستقل برروی مشارکت افراد در جنبش تاثیر گذار می باشد .
4.مشارکت افراد در جنبش به عنوان متغیر تاثیر گذار بر حمایت مالی و معنوی می باشد .
5.رهبری جنبش به عنوان متغیر تاثیر گذار بر بکار گرفتن ساختار های جدید و روشن می باشد .
6.بکار گرفتن ساختار های روشن در جنبش توسط رهبر تاثیر گذار بر ارائه ارزش ها و هنجار های جدید ( ایدئو لوژی ) .
7. ارائه ایدئولوژی جدید موجب جلب حمایت های داخلی و خارجی می شود .
8.رهبری جنبش و ارتباط با سایر اعضا موجب ارائه تاکتیک های اعتراضی جدید می شود .
9. ارائه تاکتیک های اعتراضی موجب کاهش مشروعیت نظام حاکم اختلاف شدید بین مسئولین و مردم و در نتیجه جنبش به موفقیت می رسد .
جدول شماره ( 3)

 

 

 

 

انواع متغییر متغیر مستقل متغیر وابسته
فضای اینترنت جنبش اجتماعی
سطح آگاهی مردم
مشارکت مردم
رهبری توده ها
تاکتیک های اعتراضی
ایدئولوژی جدید
کسب حمایت داخلی و خارجی
زیر سئوال بردن مشروعیت نظام حاکم

8-3-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها :

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.